Regulamin Organizacyjny Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej DENTAL WORLD

 

Celem działania Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej DENTAL WORLD jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.

 

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę:

 • przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne
 • na pierwszą wizytę rezerwujemy dla pacjenta maksymalnie 30 minut
 • dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie
 • o czasie potrzebnym na wykonianie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz
 • lekarz nie udziela konsultacji przez telefon
 • w przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie

 

Na pierwszej wizycie:

 • pacjent wypełnia kartę pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację pacjenta
 • pacjent wypełnia ankietę „Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta”
 • pacjent podpisuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w gabinecie stomatologicznym DENTAL WORLD
 • prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy
 • po zgadaniu pacjenta i wykonaniu ewentuaknych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia , przedstawia atlternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys
 • przed przystąpieniem do zabiegu pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg

 

Opóźnienia

 

Dokładamy wszelkich starań aby pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety czasami niektóre zabiegi przedłużają sie z powodów nieprzewidzianych. Prosimy pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniaym opóźnieniu.

 

Odwoływanie wizyt:

 • wizytę zarezerwowaną na 30 minut należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą
 • wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą
 • opłata za nie odwołaną wizytę wynosi 50 zł za każde 30 minut

 

Rękojmia

 

Specjalistyczna klinika stomatologiczna DENTAL WORLD udziela rocznej rękojmi na wykonane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny w przypadku prac protetycznych.

 

Reklamacje nie są uwzględniane w przypadkach, gdy:

 • na prośbę pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia
 • pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie użytkowania i przechowywania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • pacjent przerwał leczenie
 • pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne
 • uszkodzenie powstało na skutek wypadku
 • uszkodzenie protez powstało poza jamą ustną
 • uszkodzenie powstało na skutek wykonywanych samodzielnie przez pacjenta korekt, przeróbek i napraw
 • postępuje zanik miękkich i twardych tkanek

 

Powikłania nie podlegające reklamacji:

 • nadwrażliwość zęba po leczeniu
 • ból leczonego zęba
 • pęknięcie lub złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich po zabiegu
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
 • szczękościski
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń
 • reakcja alergiczna

 

Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach prosimy pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

 

 

Odpłatność za świadczone usługi:

 • następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego

 

Specjalistyczna Klinika Stomatologiczna DENTAL WORLD prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Nie czekaj, zarejestruj się on-line!za darmo

  captcha